Iestādes norēķinu rekvizīti

Reģionālā pašvaldības policija
 
Vienotais reģ. Nr. 90002707314 NMR kods LV90002707314
 
Juridiskā adrese:


Gaismas iela 19, k.- 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV- 2123
 
Norēķinu konts


Nr.LV14UNLA0050 01339920 9 A/S SEB banka, kods UNLALV2X