Sabiedrības līdzdalība pašvaldības policijas darbā

Reģionālā pašvaldība policija ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, lai pilnveidotu policijas darbību un meklētu risinājumus ar drošību saistītām problēmām novadu teritorijās.

 

Lai to īstenotu, Reģionālā pašvaldības policija aicina ikvienu būt aktīvam un piedalīties pašvaldības policijas organizētajās iedzīvotāju tikšanās, informatīvajos drošības pasākumos un citos līdzdalības pasākumos.

 

Iedzīvotājiem iespējams arī klātienē tikties ar Reģionālās pašvaldības policijas vadību, lai pārrunātu sev interesējošos jautājumus.

 

Amatpersonu pieņemšanas laiki:

 

Ķekavas pārvaldē, Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā:

 

-policijas priekšnieks Māris Bomiņš - katru ceturtdienu plkst 11.00 - 13.00,

-priekšnieka vietnieks Germans Ivanovs - katru otrdienu plkst. 10.00 - 12.00,

 

Inčukalna nodaļā:

 

Inčukalna nodaļas priekšnieks Viktors Dorodnovs -pirmdienās plkst. 14.00 -19.00 Vangažos, Meža ielā 1, 8. kab. , ceturtdienās plkst.15.00 - 19.00 Inčukalnā, Atmodas ielā 6/3. 

 

Ikšķiles nodaļā, Dainas iela 3 -1, Ikšķilē:

 

Ikšķiles novada nodaļas priekšnieks Maksims Stamburskis -trešdienās plkst.15.00 - 17.00 

 

Baldones novada nodaļa, Daugavas iela 2, Baldone:

 

Baldones nodaļas priekšnieks Mareks Zālītis -pirmdienās plkst. 15.00 -18.00; ceturtdienās plkst.09.30 - 12.30 

 

 

Arī Reģionālās pašvaldības policijas interneta vietne turpina pilnveidoties, lai saviem lasītājiem sniegtu daudzpusīgu un noderīgu informāciju par pašvaldības policijas darbu. Mums ir svarīgs jūsu viedoklis, kā uzlabot mūsu darbību, jo, tikai kopīgi strādājot, var panākt vislabāko rezultātu. Tāpēc pašvaldības policijas interneta vietnē pieejama sadaļa "Jūsu jautājums", ar kuras starpniecību ikviens var uzdot jautājumu vai sniegt policijai noderīgu informāciju. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas arī interneta vietnē. 

 

Tāpat Jūsu viedokli gaidīsim uz pašvaldības policijas e-pastu: policija@pp.gov.lv.

Uz sadarbību!