Noderīga informācija

Latvijas iedzīvotāji jau kādu laiku var izbaudīt pamatīgu ziemu - gan sniegu, gan pamatīgu salu, kad termometra stabiņš noslīdējis zem vairāk kā desmit grādu atzīmes. 

 

Kā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pieredze, aukstajā laikā strauji pieaug reģistrēto ugunsgrēku skaits un lielākajai daļai no šiem ugunsgrēkiem iespējamais iemesls ir saistīts ar cilvēku vēlmi sasildīties - bojātu, nepareizu vai neuzmanīgu apkures ierīču lietošanu, kā arī neuzmanīgu rīcību ar atklātu uguni.

 

Lai sildīšanās šajā aukstajā laikā nebeigtos ar lielu nelaimi, Reģionālā pašvaldības policija aicina Ķekavas, Baldones, Ikšķiles un Inčukalna novada iedzīvotājus: 

 

-neizmantot bojātas apkures un sildierīces un dūmvadus,

-nepārkurināt krāsnis,

-ejot gulēt vai ārā no mājas, pārliecināties, ka krāsnī liesmas ir pilnībā nodzisušas, kā arī visi sildītāji ir izslēgti un svecītes nodzēstas,

-neatstāt bez uzraudzības iekurtas apkures ierīces, ja to neatļauj tehniskās ekspluatācijas noteikumi,

-nepārslogot elektroinstalācijas, vienlaicīgi darbinot vienu vai vairākus sildītājus un citas elektroierīces;

-neatstāt uz apkures un sildierīcēs degtspējīgus priekšmetus, nežāvēt apģērbu, malku, apavus utt.,

-neizmantot iekuršanai īpaši viegli uzliesmojošus šķidrumus, izņemot speciāli šim nolūkam paredzētos,

-nenovietot kurināmo un citus degtspējīgus materiālus kurtuves atveres priekšā tuvāk par 1,2 metriem.

 

Ja ir izcēlies ugunsgrēks un nepieciešama ugunsdzēsēju glābēju palīdzība, jāzvana pa tālruni 112.

 

 Foto Rūdolfs Kreislers

 


Kā izvairīties no ugunsnelaimes svētku laikā

Ieteikumi svecīšu un adventes vainaga ugunsdrošībai:

 

· pirms svecīšu aizdegšanas, atbrīvojiet tās no visa veida iepakojuma,

· novietojiet uz nedegošas virsmas,

· nenovietojiet uz televizoriem, radiatoriem u.c. siltuma avotu tuvumā,

· izmantojiet stabilus svečturus adventes vainagā, eglītē u.c.,

· nenovietojiet citu viegli uzliesmojošu priekšmetu tuvumā (galdauti, aizkari, rotājumi),

· kamēr neesat istabā, neatstājiet degošu sveci,

· atcerieties, ka dzīvnieki vai bērni viegli var apgāzt sveci.

Ieteikumi eglītes ugunsdrošībai:

· zem eglītes paklājiet ugunsdrošu materiālu,

· eglīti stingri nostipriniet, lai tā neapgāztos,

· rūpīgi uzmaniet mazuļus, neļaujiet viņiem spēlēties eglītes tuvumā,

· ja iespējams, svecītes novietojiet drošā vietā, eglīti atstājot rotājumiem,

· ļoti rūpīgi izvietojiet svecītes eglē, liesmas tuvumā nedrīkst būt ne zari, ne citi rotājumi (vates pikas, dabīgie materiāli - čiekuri, bantītes u.tml.),

· īpaši bīstami eglītē dedzināt sveces ~ 2 nedēļas pēc tās nociršanas (tā ir izkaltusi).

 

Ieteikumi gaismu virteņu ugunsdrošībai:

 

· nelietojiet nedrošas gaismu virtenes (vadam jābūt vismaz sērkociņa biezumā; pārbaudiet, vai virtene nav bojāta, lai nerastos īssavienojums),

· neatstājiet gaismas virtenes ieslēgtas prombūtnes laikā.

Uzmanību! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina, ja neizbēgami ir notikusi uguns izraisīta nelaime, nekavējoties par to informēt, zvanot uz tālruni 112

 

 - jo ātrāk paziņosiet par nelaimi, jo ātrāk to būs iespējams novērst.

 


Kā rīkoties, ja aizdegusies eglīte, adventes vainags vai citi svētku atribūti?

1. Novērtējiet uguns izplatību

2. Lielas uguns gadījumā ziņojiet ugunsdzēsības dienestam pa tālruņa nr. 112

3. Pirms glābšanas darbiem pārliecinieties par savu drošību:

a. Vai pietiek fiziskais spēks?

b. Kur atrodas izeja no istabas, dzīvokļa/mājas?

c. Vai istaba nav pilna ar indīgiem dūmiem?

 

Variants A - ir pieejams ugunsdzēsības aparāts

 

4. Pārbaudiet aparāta piemērotību (attiecīgais burts norādīts uz etiķetes):

A - cieti degoši materiāli (pamatā visas sadzīvē lietojamās lietas)

B - degoši šķidrumi (dīzeļdegviela, benzīns)

C - degošas gāzes

5. Lietojiet ugunsdzēsības aparātu:

a. Atbloķējiet slēdzes mehānismu, izvelkot spraudni aparāta augšpusē

b. Ieturiet vismaz 1m distanci

c. Mērķējiet uz uguns pamatni, nevis liesmām

d. Lēnām spiediet uzgali

e. Virziet aprātu no vienas puses uz otru/ priekšu - aizmuguri līdz liesmas ir apdzēstas

f. Liesmām apdziestot, varat pakāpties tuvāk

6. Neatstāj ugunsnelaimes notikuma vietu bez uzraudzības

7. Iegādājieties jaunu ugunsdzēsības aparātu!

 

Variants B - ir pieejams ugunsdzēsības aparāts - ar ugunsdzēsības audeklu jeb pārklāju

 

4. nekavējoties apklājiet ar ugunsdrošu pārklāju, kas apslāpēs liesmas

5. aplejiet degošo priekšmetu ar ūdeni 

- Palīdzēs, ja iepriekš būsiet iepazinies ar lietošanas instrukciju!

- Ugunsdzēsības aparāta vidējais darbības ilgums - 10 sekundes!

- Uz vienu standarta dzīvojamās privātmājas stāvu jābūt vienam ugunsdzēsības aparātam.

Ja, gatavojot svētku mielastu, aizdegusies panna, to var apdzēst:

· izmantojot pannas vāku vai gaļas dēlīti

· uzmanīgi uzklājot speciālo ugunsdzēsības audeklu vai slapju dvieli

· īpaši piesardzīgi uzberot dzeramo sodu

· izmantojot ugunsdzēsības aparātus


Drošas svētku uguņošanas ābece

Tuvojas ziemas skaistākie svētki, kad gandrīz virs katras mājas debesīs uzplaukst ugunspuķes. Kāds svētku uguņošanu sarīko greznu, cits - nedaudz pieticīgāku. Tomēr, lai svētki izdotos skaisti un noritētu bez nepatīkamiem starpgadījumiem, rīkojot uguņošanu, vajadzētu ielāgot galvenos drošības priekšnoteikumus. 

 

Izmanto tikai licenzētu pirotehniku

 

Jebkurš pirotehnikas izstrādājums - sākot ar niecīgu plaukšķeni un beidzot ar raķetēm - var būt ļoti bīstams, tāpēc, lai pasargātu sevi un savus līdzcilvēkus no uguņošanas gūtajām traumām, ir būtiski ievērot drošības noteikumus. Svarīgi svētku pirotehniku iegādāties tikai specializētajos veikalos, kuriem izsniegta atbilstoša licence tās tirdzniecībai un kur zinoši pārdevēji pastāstīs, kā pareizi rīkoties ar iegādāto preci un izsniegs katram lietošanas pamācību.

 

Ja rodas aizdomas, ka pirotehnika tiek pārdota nelegāli, piemēram, no automašīnas vai kāds piedāvā iegādāties to uz ielas, tad jāziņo Pašvaldības policijai, lai novērstu iespējamo nelaimi.

 

Ievēro drošības prasības

 

Atbilstoši pirotehnikas veidam jāveic visi nepieciešami sagatavošanas darbi. Ļoti svarīga ir salūta vietas izvēle. Tai jābūt stabilai, līdzenai un jāaplūko, vai šaušanas vietai netraucē elektrības vadi un koki, jo pretējā gadījumā pirotehnika var mainīt gan lidošanas virzienu, gan izraisīt elektrības īssavienojumu.

 

Uguņošanas izstrādājumi jānovieto drošā attālumā no mājām un cilvēkiem, un tos nekādā gadījumā nedrīkst vērst pret sevi vai līdzcilvēkiem. Tāpat jāpārbauda vēja virziens, vējam jāpūš prom dūmi no skatītājiem un liela vēja laikā atceliet plānoto salūtu. 

 

Ja gadījumā notrūkusi degaukla, drošības labad nemēģiniet to sameistarot paši un līdz galam neizšāvušai pirotehnikai netuvojieties kādas 15 minūtes.

 

Kad skaistais salūts izbaudīts, jāpadomā arī par uguņošanas ierīces novākšanu - nekad nemetiet tos metāla vai plastmasas izstrādājumiem domātā konteinerā vai ugunskurā!

 

Vēl viens būtisks nosacījums - cilvēks, kas lieto pirotehniku, nedrīkst atrasties alkohola reibumā!

 

Atšķirīgi drošības līmeņi

 

Atbilstoši Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumam uguņošanas ierīces tiek iedalītas četrās klasēs: ļoti zemas, zemas, vidējas un augstas bīstamības uguņošanas ierīces.

 

Pirmās klases pirotehniku var iegādāties no 14 gadu vecuma, bet otrās un trešās klases - tikai no 18 gadu vecuma, savukārt ceturto - tikai juridiskas personas. Tāpēc jebkurā tirdzniecības vietā, ja pārdevējam ir aizdomas par pircēja vecumu, jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti! 

 

 Lietojot uguņošanas ierīces, atcerēsimies par drošību, lai pasargātu sevi un savus mīļos gaidāmajos skaistajos svētkos!


Par drošu apkures sezonu

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus sagatavoties drošai apkures sezonai, iztīrot dūmvadus un nodrošinot apkures ierīču atbilstību drošības prasībām. 

 

VUGD apkopotā statistika liecina, ka katru gadu dažādu apkures ierīču neatbilstošas ekspluatācijas vai bojātu apkures ierīču lietošanas rezultātā notiek ap 900 ugunsgrēkiem.

 

Dienests atgādina - lai izvairītos no nelaimes un varētu droši uzturēt siltumu, kurinot malkas, gāzes vai cita veida apkures ierīces, reizi trijos gados jāapseko dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskais stāvoklis.

 

Sodrēji no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem jāiztīra pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā: 

 

-divas reizes apkures sezonā - apkures krāsnīm un virtuves pavardiem;

-reizi mēnesī - ilgdedzes speciālajām krāsnīm.

 

Bēniņos visiem dūmeņiem un sienām, kurās atrodas dūmkanāli, jābūt nobalsinātām vai nokrāsotām ar gaišām degt nespējīgu krāsu.

 

Ugunsnelaimi var izraisīt ne tikai degoša malka, bet arī kvēlojošas ogles vai izdedži, tādēļ ēku tuvumā aizliegts izbērt nenodzēstus izdedžus un ogles. Tie jāizber speciāli iekārtotās vietās - ne tuvāk par 6 m perpendikulāri kurtuves ailai un 70 cm paralēli tai.

 

Gada aukstajos mēnešos svarīgākais ir ievērot elementāru piesardzību. Vietējo apkures ierīču lietošanas gaitā aizliegts:

 

-novietot kurināmo un citus degt spējīgus materiālus kurtuves atveres priekšā tuvāk par 1,2 m,

-atstāt bez uzraudzības degošas apkures ierīces, ja to neatļauj tehniskās ekspluatācijas noteikumi,

-novietot uz apkures ierīcēm degt spējīgus priekšmetus un materiālus,

-kurināt krāsnis un plītis ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus,

-vēdināšanas kanālus izmantot kā apkures krāšņu vai pavardu dūmvadus,

-izmantot bojātas apkures iekārtas un dūmvadus,

-tās pārkurināt. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests


Velosipēds ir zagļu iekārojams kumoss

Arvien vairāk iedzīvotāji savā ikdienā kā pārvietošanas līdzekli izmanto velosipēdu, kas zagļiem kļūst par iekārojamu medījumu.

 

Zādzības tiek paveiktas visdažādākajos veidos - gan uzlaužos šķūnīšus un pagrabus, gan izdarot zādzības no privātmājām un automašīnām, nozogot velosipēdus no daudzdzīvokļu māju kāpņu telpām, dzīvokļu balkoniem un lodžijām, privātmāju pagalmiem vai vienkārši no publiskām vietām, pārkniebjot pretaizdzīšanas trosi.

 

Tāpēc Reģionālā pašvaldības policija aicina velosipēdistus, padomāt par sava spēkrata drošību un uzdot sev jautājumu - vai es kā velosipēda īpašnieks būtu gatavs novietot naudas summu, kura atbilst mana velosipēda vērtībai, mazaizsargātā vai vispār brīvi piekļūstamā vietā? Domājams, ka tā nerīkotos neviens. Tieši tāpat vajadzētu attiekties pret savu velosipēdu.

 

Lai parūpētos par sava velosipēda drošību pret zagļiem, jāievēro vairāki ieteikumi:

 

-Reģistrēt velosipēdu CSDD (sīkāk te) un uzlīmēt tam reģistrācijas uzlīmes. 

-Neatstāt to neieslēgtu vai nepieslēgtu, neizmantot simtiem latu vērta velosipēda pieslēgšanai vislētāko trosīti, ko elementāri var pārkniebt (skat.1.attēlu).

-Nepieslēgt veslosipēdu aiz riteņa, bet tikai aiz rāmja, jo zagļi mēdz atskrūvēt un atstāt tikai riteni. (skat.2.attēlu).

-Neatstāt velosipēdus privātmāju pagalmos, daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, uz balkoniem un lodžijām, jo tie var kļūt par vieglu garnadžu laupījumu. 

-Neatstāt velosipēdu bez pieskatīšanas, tikai uz minūti ieejot veikalā, aptiekā vai kādā citā iestādē. 

-Neatstāt velosipēdus automašīnās vai piestiprinātus uz to jumtu bagāžniekiem.

-Atstājot velosipēdu uz ilgāku laiku - noņemt un aiznest līdz uzkabi : pumpi, gaismas signālu, dzeramo pudeli utt. Var pat noņemt un aiznest sēdekli, jo tie bieži ir pierīkoti ar ekscentra slēdža palīdzību un tātad - viegli noņemami. 

-Izvērtēt, vai šķūnīša, pagraba atslēgas vai durvis pietiekami drošas un adekvātas velosipēda vērtībai.

-Vienoties ar darba vai mācību vietu administrāciju par iespēju novietot velosipēdu apsargātā teritorijā.

-Censties novietot velosipēdu novērošanas kameras redzeslokā.

-Padarīt velosipēdu atpazīstamu ar uzlīmju un krāsojuma palīdzību. 

-Paglabāt velosipēda iegādes dokumentus, iegādājoties velosipēdu bez dokumentiem - jūs riskējat iegādāties zagtu "zirgu". 

-Pārrunāt ar bērniem, kā viņi rūpējas par saviem velosipēdiem.

 

Ja velospēds tomēr pazudis;

 

1. Iegaumējiet ( pierakstiet ) precīzu laiku, kad tas noticis.

2. Nekavējoties griezties tuvākajā policijas nodaļā, vēlams - līdzi ņemot transporta līdzekļa foto un reģistrācijas un/vai iegādes dokumentus. 

3. Mēģiniet atrast notikušā lieciniekus, pierakstiet to telefona numurus. 

4. Apskatieties, vai apkārt nav videonovērošanas kameru. Ja tādas ir -griezieties pie to lietotājiem ar lūgumu apskatīt atiecīgajā laika periodā uzņemto video.

5. Ja izdodas atrast savu īpašumu , citu lietošanā, nemēģiniet to atņemt patstāvīgi - tas ir tiesību sargājošo iestāžu darbs!