Jaunaka informācija

10.02.2014 | Komentāri ( Nav )

Uz izaicinājumu un attīstības takas

2013. gads ir Reģionālās pašvaldības policijas izvirzīto izaicinājumu pierādīšanas gads. 2012. gadā 1. martā, paplašinoties pašvaldības policijas darbībai un uzņemoties sabiedriskās kārtības nodrošināšanu vēl trijos - Baldones, Ikšķiles un Inčukalna novados, tā pārtapa par Reģionālo pašvaldības policiju (RPP).

 Viens no pamatuzdevumiem, kas pērn  tika izvirzīts, bija pierādīt, ka Ķekavas novada pašvaldībā izveidotā iestāde ar savu pieredzi, profesionalitāti, kapacitāti un darbības stratēģiju iemantos arī citu novadu iedzīvotāju uzticību un apliecinās, ka spēj darboties sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā augstā līmenī. RPP darbs tika novērtēts pozitīvi un sadarbība ar citiem novadiem turpinās, un tā pilnveidosies. 

Orientējoties uz attīstību 

Policijas iekšējais kvalitatīvais saturs ir viens no būtiskākajiem faktoriem likumsargu tēla radīšanā. Tāpēc viena no prioritātēm 2013. gadā bija uzlabot darba vidi, materiāli tehnisko nodrošinājumu un, ieviešot mūsdienu prasībām atbilstošu tehnisko bāzi, uzlabot policijas efektivitāti un operativitāti, tādējādi paaugstinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti. 6. martā Reģionālās pašvaldības policijas telpās tika atklātas īslaicīgās aizturēšanas izolatora telpas, kas pēc rekonstrukcijas kļuvušas ne vien vizuāli patīkamākas, bet arī drošākas - gan aizturētajiem, gan policijas darbiniekiem. Katra kamera ir aprīkota ar videonovērošanas iekārtu, kas pārraida augstas izšķirtspējas attēlu monitoros novērošanas centrā, turklāt ne tikai pie ieslēgta apgaismojuma, bet arī tumsā. Rekonstrukcijas rezultātā uzlabota arī skaņas izolācija, restotu starpsienu aizstājot ar droši slēdzamām metāla durvīm. Tas novērš jebkādu saziņu starp aizturētajiem, kas īpaši aktuāli ir gadījumos, ja vairākas personas aizturētas saistībā ar vienu un to pašu likumpārkāpumu. Pēc rekonstrukcijas aizturēšanas telpas ir vienas no modernākam valstī.

2013. gadā ir atjaunots pilnīgi viss RPP autoparks, kopā astoņi transportlīdzekļi. Jaunās pašvaldības policijas automašīnas, kuras aprīkotas ar bākugunīm un skaņas signālu, modernu aizturēto pārvadāšanas nodalījumu, videonovērošanas iekārtu, ka arī planšetdatoriem, kas ļauj pieslēgties pie interneta un policijas datu bāzēm, ka rezultātā ir iespējams darbu veikt operatīvāk un kvalitatīvāk.

Sekojot ārvalstu kolēģu pieredzei un vispārējām tendencēm policijas darbinieku ekipējuma un speclīdzekļu vidū, RPP iegādājās elektrošoka pistoles Taser, kas ir palīdzējušas daudzus bīstamus incidentus atrisināt bez fiziskiem ievainojumiem. Tapāt modernizēts videonovērošanas centrs, ka arī uzstādītas papildus 15 jaunas pakāpes videonovērošanas kameras un ar augstu izšķirtspēju, kas ļauj efektīvi veikt apkalpojamas teritorijas monitoringu, kā arī likumpārkāpumu gadījumos operatīvi novirzīt policijas spēkus notikuma vietā un veikt pierādījumu nostiprināšanu. 

Reģionālā pašvaldības policija, kas nu jau izveidojusi vairākas struktūrvienības, savā darbības laikā piedzīvojusi daudz pārmaiņu un reorganizāciju. Domājot par policijas vēstures saglabāšanu, tika izveidots muzejs, kurā apkopoti eksponāti jau no Ķekavas municipālās policijas dibināšanas 1994. gadā līdz pat šim brīdim. 

 

Preventīvie pasākumi 

Likuma pārkāpumus ir saprātīgāk novērst, nekā izjust to kaitīgās sekas. Bērns, nepilngadīgais, ir pirmais ieinteresētais, lai būtu izveidota droša vide viņa izaugsmei, un ir pirmais cietušais, ja tādas nav,  pat tad, ja kļuvis pats par likuma pārkāpēju. Tāpēc RPP viena no prioritātēm 2013. gadā bija preventīvie pasākumi izglītības iestādēs. Prevencijas pasākumu ietvaros RPP organizēja 37 ar drošību saistītās lekcijas, kursus velotiesību iegūšanai un jau trešo gadu pēc kārtas organizēja Drošības dienu, kuras ietvaros atraktīvā veidā policija pievērsa uzmanību drošības jautājumiem. Drošības dienas apmeklētājiem bija iespēja klātienē vērot operatīvo dienestu, kinologu un hipologu darba paraugdemonstrējumus, aplūkot un izmēģināt ugunsdzēsēju un policistu ekipējumu, uzzināt, kā jāsniedz pirmo palīdzību nelaimē cietušajiem, un vēlreiz atkārtot, kādi noteikumi jāievēro, atrodoties uz ielas. 

Izvērtējot 2013. gada notikumus sabiedriskās kārtības jomā, viena no būtiskākām problēmām bija vides pārkāpumi, tāpēc pastiprināta uzmanība tika pievērsta pērnās zāles dedzinātajiem un kūlas zemes īpašniekiem. Izvērtējot darba rezultātus, kopš brīža, kad Reģionālā pašvaldības policija iniciēja saistošo noteikumu pieņemšanu par teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem, ir vērojami uzlabojumi – arvien vairāk  zemes īpašnieki sakopj savu zemes gabalu, tādējādi mazinot kūlas dedzināšanas gadījumus un veidojot skaistu ainavu.

Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību atstarotāja lietošanas nozīmei savas dzīvības glābšanā un samazinātu cietušo gājēju skaitu, RPP organizēja 12 reidus, kā arī sadarbībā ar pašvaldībām realizēja pirmo reizi zib akciju Neesi lielceļa eņģelis. Vienlaikus četros novados ar atstarotājiem savu klātbūtni uz lielceļa demonstrēja vairāk nekā divi simti iedzīvotāju. 

Iestājoties siltam laikam, tika uzraudzītas iedzīvotāju iemīļotās peldvietas un pievērsta pastiprināta uzmanība zvejniekiem un makšķerniekiem, lai kontrolētu, vai viņi savu lomu cenšas iegūt likumīgi. Kopumā tika veikti seši reidi, konfiscējot Sausajā Daugavā trīs zvejas tīklus ar kopējo garumu 1 km, pa vienam murdam Ķekaviņas upē, Daugavā, pie Daugmales, un Titurgas upē, kur murds stiepās pāri visai upei 6 metru garumā. Tika notverti arī trīs zvejnieki Sausajā Daugavā, kas cenās noķert zivis ar neatļautiem zvejas rīkiem.

Pateicoties gan iedzīvotāju sniegtajai informācijai, gan tiem pasākumiem ko RPP realizē sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā, ir izdevies novērst un atklāt daudz likumpārkāpumu un noziegumu. Novērsta virkne zādzību, ka arī aizturētas vairākas par zādzības izdarīšanu vainīgās personas. Piemēram, tika pārtraukta kādas automašīnas zādzība, aizturot divus vainīgos, bet kādam novada iedzīvotājam RPP atgrieza zagtu traktoru, kura vērtība lēšama ap 60 000 latu. Operatīvi reaģējot uz saņemto informāciju, tika izglābta no noslīkšanas kāda 23 gadus jauna sieviete, kurai upes krastā bērnu ratiņos atradās zīdainītis. Peldoties nakts laikā, sievietei nespējot orientēties, kur ir upes krasts un saviem spēkiem vairs nevarēja izkļūt no ūdens. Tāpat tika izglābta kāda sirmgalve, kurai mājās palika slikti ar veselību.

Pateicoties iedzīvotāju sniegtai informācijai, izdevās novērst ne vienu vien nelaimi ceļu satiksmes jomā, tika aizturēti un nodoti valsts policijas darbiniekiem 27 autovadītāji, kas  bija sēdušies pie stūres kunga dūšā.

Visai sekmīgi rezultāti 2013. gadā ir nelegālo alkohola aprites apkarošanas jomā. Plakanciemā, veicot kontrolpirkumu, izdevās notvert krutkas tirgotāju un nelegālo cigarešu (bez atbilstošām akcīzes markām) pārdevēju, bet Inčukalna novadā RPP darbinieki sadarbībā ar Siguldas valsts policijas darbiniekiem izņēma 14380 cigarešu un 84 litrus krutkas

Pieaug uzticība pašvaldības policijai  

2013. gada statistika liecina, ka Ķekavas novada iedzīvotāji aizvien vairāk uzticas pašvaldības policijai un paļaujas uz ātru un kompetentu pārkāpumu novēršanu. 

Par uzticības pieaugumu liecina, ka, palielinoties pašvaldības policijas dežūrdienesta izsaukumu skaitam, samazinās likumpārkāpumu un personu tiesību aizskāruma gadījumi. Pērn esam saņēmuši 4642 mutisku vai telefonisku izsaukumu uz notikuma vietu, kas, salīdzinot ar 2012. gadu, ir par 672 vairāk. Lai gan konstatēto administratīvo pārkāpumu skaits šķiet ievērojams, kopumā pērn sastādīti 1029 administratīvo pārkāpumu protokoli. Šeit jāuzver, ka situācija novadā ir būtiski uzlabojusies, jo mūsu prioritāte ir nevis vainīgā sodīšana, bet gan prevencija un pārkāpuma novēršana, kas bieži vien iespējams, veicot skaidrojošo darbu. 

Tāpat samazinājies par atrašanos reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā aizturēto un atskurbtuvē ievietoto cilvēku skaits, jo iereibušu cilvēku nemēģinām primāri sodīt, bet gan nogādājam mājās vai pie mediķiem, saprotot, ka šāda situācija galvenokārt apdraud paša pārkāpēja drošību un veselību. 

Samazinājušies arī gadījumi, kad auto novietots, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības, un tāpēc nācies izrakstīt protokolu-paziņojumu autotransporta īpašniekam bez autovadītāju klātbūtnes. Tomēr neapzinīgu autovadītāju joprojām ir daudz, jo plāksterus aiz auto vējstikla tīrītāja 2013. gadā pašvaldības policija aizlikusi 384 reizes. 

2013. gads noslēdzies, un Reģionālā pašvaldības policija vēlas pateikt paldies Ķekavas novada domes vadībai par atbalstu, kā arī tiem iedzīvotājiem, ar kuriem esam un turpinām sadarboties sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jautājumos. Pateicoties jūsu modrībai un sniegtajai informācijai, izdevies novērst ne vienu vien pārkāpumu. Ceram uz jūsu atsaucību, sapratni un atbalstu arī turpmāk! 

 Māris Bomiņš,

Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks

 
<- Atpakaļ uz: Informācija

Komentāri (0)


Nav komentāru

Pievienot komentāru:

Ievadiet kodu: *
 

CAPTCHA