Pieaug uzticība Pašvaldības policijai

Māris Bomiņš,

Ķekavas novada Pašvaldības policijas priekšnieks

2010. gada statistikas dati rāda, ka Ķekavas novada iedzīvotāji aizvien vairāk uzticas Pašvaldības policijai un paļaujas uz ātru un kompetentu pārkāpumu novēršanu.

Nevis sodīt, bet gan izskaidrot

Par uzticības pieaugumu liecina, ka, palielinoties Pašvaldības policijas dežūrdienesta izsaukumu skaitam, samazinās likumpārkāpumu un personu tiesību aizskāruma gadījumi. Pērn esam saņēmuši 5059 mutisku vai telefonisku izsaukumu uz notikuma vietu, izskatījuši 253 rakstiskus iesniegumus un sūdzības. Lai gan konstatēto administratīvo pārkāpumu skaits šķiet ievērojams, kopumā pērn sastādīti 1029 administratīvo pārkāpumu protokoli. Šeit jāuzver, ka situācija novadā ir būtiski uzlabojusies, jo mūsu prioritāte ir nevis vainīgā sodīšana, bet gan prevencija un pārkāpuma novēršana, kas bieži vien iespējams, veicot skaidrojošo darbu.

Tāpat samazinājies par atrašanos reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā aizturēto un atskurbtuvē ievietoto cilvēku skaits, jo iereibušu cilvēku nemēģinām primāri sodīt, bet gan nogādājam mājās vai pie mediķiem, saprotot, ka šāda situācija galvenokārt apdraud paša pārkāpēja drošību un veselību.

Samazinājušies arī gadījumi, kad auto novietots, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības, un tāpēc nācies izrakstīt protokolu-paziņojumu autotransporta īpašniekam bez autovadītāju klātbūtnes. Tomēr neapzinīgu autovadītāju joprojām ir daudz, jo plāksterus aiz auto vējstikla tīrītāja 2010. gadā Ķekavas novada Pašvaldības policija aizlikusi 384 reizes.

Paplašinājies darbības lauks

Kaut arī vislielāko konstatēto administratīvo pārkāpumu īpatsvaru veido pārkāpumi, kas apdraud sabiedrisko kārtību, esam darbojušies vairākās jomās. Piemēram, aizvadītajā gadā aktīvi darbojāmies maluzvejniecības apkarošanā - sastādīti desmit administratīvā pārkāpuma protokoli par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem, konfiscēti trīs nelikumīgi tīkli un citi nozvejas rīki, ka arī desmitiem kilogramu ar zivīm.

Vides piesārņošanas gadījumi konstatēti 13 reizes un vainīgām personām, iespējams, būs jāšķiras no prāvas naudas summas, jo sods par šādiem pārkāpumiem var sasniegt līdz pat 2000 latiem. Konstatēti vairāki gadījumi saistībā ar mežu iznīcināšanu vai bojāšanu; elektroenerģijas un siltumenerģijas noteikumu pārkāpšanu;ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu aprites kārtības pārkāpšanu, ka arī pārkāpumi tirdzniecības sfērā. Vienlaikus savās pārbaudēs secinām, ka saistošo noteikumu pārkāpumu skaits pamazām samazinās un novads kļūst aizvien sakoptāks.

Vasarā visus nepatīkami pārsteidza valstī lielais noslīkušo cilvēku skaits. Nepieļaut traģēdiju mūsu novadā bija liels izaicinājums policijas profesionālajām spējām. Ik dienu mūsu redzeslokā atradās novada iedzīvotājiem iemīļotas atpūtas un peldēšanas vietas, lai tajās tiktu ievērota sabiedriskā kārtība un atturētu pārgalvīgos doties peldēt. Bet jau vasaras sākumā mūsu darbinieki, kuriem ir niršanas sertifikāts un pieredze, veica iedzīvotājiem iecienīto peldēšanas ūdenstilpņu grunts pārbaudi, lai konstatētu un attīrītu no piesārņojuma, kas cilvēkiem peldoties varētu radīt dažādas traumas.

No represijas par iedzīvotāju palīgu

Pagājušā gada februārī uzņemoties Pašvaldības policijas vadību, izvirzīju mērķi - uzlabot policijas darbu, lai iedzīvotāji tai uzticētos un policija kļūtu par sabiedrības balstu. Tikai, nodrošinot vairāk policistu uz ielām un ātrāk reaģējot uz izsaukumiem - iespējams policiju no represīvas un sodīšanas institūcijas padarīt par palīgu iedzīvotājiem!

Tāpēc īpašu uzmanību pievērsām sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai gan ikdienā, gan arī dažādu pasākumu laikā. Sekmīgi esam uzraudzījuši sabiedrisko kārtību un drošību visos nozīmīgos pasākumos. Darbinieki pastiprināti tiek iesaistīti patrulēšanas darbos, jo policists uz ielām darbojas profilaktiski un novērš noziegumu, pirms tas paveikts, kā arī iedzīvotāji jūtas daudz drošāk. Arī Baložu pilsētā izveidots Pašvaldības policijas iecirknis, līdz ar to policijas darbinieki vēl vairāk var iesaistīties patrulēšanā, daudz ātrāk nokļūt uz notikumu vietu un uzraudzīt sabiedrisko kārtību.

Prom no birokrātijas papīriem

Esam pirmā Pašvaldības policija Latvijā, kas pieslēgusies pie Rīgas pilsētas Pašvaldības policijas elektronisko notikumu žurnāla, tādējādi atsakoties no jau gadiem ilgi izveidotās birokrātiskās pieejas, pārmērīgas dokumentu kalnu aizpildīšanas. Pilnveidojot un modernizējot policijas resursus, policisti ir vairāk ielās, nevis iecirknī, aizpildot daudzos žurnālus un dokumentus.

Visas šīs aktivitātes sekmēja arī noteiktu rezultātu sasniegšanu. 2010. gadā Pašvaldības policija pārtrauca vairākas zādzības, aizturēja sešus par noziegumu izdarīšanu meklēšanā esošās personas, no tām trīs par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu. Patrulējot un operatīvi reaģējot uz iedzīvotāju sniegto informāciju, tika aizturēts noziedznieks, kas ir vainojams mazgadīgās personas izvarošanā. No kārtības sargiem neizdevās aizbēgt par krāpšanu lielos apmēros meklējamām vīrietim, ka arī gada nogalē aizturēts jaunietis, kuru meklēja par vairāku zādzību izdarīšanu un ar narkotiku saistītajiem noziegumiem. Bet 14 meklēšanā esošām personām par tiesas piespriestā administratīvā aresta neizciešanu neizdevās izvairīties no soda izciešanas, jo tie tika notverti un nodoti Valsts policijas rīcībā.

Savukārt, veicot patrulēšanu ceļu satiksmes jomā un reaģējot uz acīgu iedzīvotāju izsaukumiem, pie auto stūres kungu dūšā tika notverti septiņi autovadītāji un seši riteņbraucēji.

Uzlabo tehnisko nodrošinājumu

Policijas iekšējais kvalitatīvais saturs ir viens no būtiskākajiem faktoriem likumsargu tēla radīšanā, tāpēc arī šis jautājums atradās manā redzeslokā. Paralēli darbam ar iedzīvotājiem, bija būtiski noskaidrot, kā un vai tiek koptas attiecības pašas policijas iekšienē - cik paši policisti ir apmierināti ar savu darbu, vai ir pietiekami labi nodrošināti, ekipēti un apmācīti. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir grūti pilnveidoties, taču tas ir arī spēcīgs pamudinājums nopietni pieķerties izdevumu optimizācijai, trekno gadu sistēmas reformēšanai. Pateicoties pašvaldības atbalstam un finanšu optimizācijai, 2010. gadā daudz paveikts darbinieku materiāli - tehniskā nodrošinājuma uzlabošanā - iegādāti jauni speclīdzekļi, izremontētas telpas, atjaunots autoparks, ka arī jauno gadu darbiniekiem būs jaunas, mūsdienu prasībām atbilstošs, kvalitatīvais formas tērps.

Sadarbības rezultātā

2010. gads Pašvaldības policijai bijis arī sadarbības gads, jo dažādu drošības jautājumu nolūkā kopīgi rīkojām reidus ar Valsts policijas Baložu iecirkņa darbiniekiem, bāriņtiesu, Vides aizsardzības asociāciju, kā arī akcijas Esi redzams ietvaros kopā ar biedrību Solis tuvāk rūpējāmies par iedzīvotāju drošību uz ceļiem tumšajā diennakts laikā.

Savukārt pavasara plūdi bija liels izaicinājums policijas un dažādu dienestu spējai mobilizēties kritiskām situācijām, sadarboties un savstarpēji saprasties. Sniedzot savu atbalstu, plūdu ietekme uz iedzīvotāju ikdienu tika maksimāli mazināta.

Tāpat sadarbība izpaudās arī kopīgi sportojot. Pērn pirmo reizi notika Ķekavas novada Drošības Kausa sacensības, un pirmo reizi novadu Iekšlietu ministrijas ikgadējās sporta sacensībās Kandavā pārstāvēja apvienotā Pašvaldības un Valsts policijas darbinieku komanda. Par veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu sabiedriskās drošības un likumības nodrošināšanā Rīgas reģionā Valsts policijas vadība decembrī pasniedza arī pateicības rakstu Ķekavas novada Pašvaldības policijai.

Darbs ar jauniešiem

Rūpējoties par jaunatnes aktivitātēm, Pašvaldības policijas paspārnē darbojas bērnu un pusaudžu klubs Vairogs, kura ietvaros bērni no astoņu gadu vecuma iesaistās dažādās drošības apmācībās un fiziskās aktivitātēs.

Vasarā, kad liela daļa bērnu izbaudīja skolēnu brīvdienas, vairāk kā 40 novada bērnu atsaucās mūsu aicinājumam apmeklēt bezmaksas kursus velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai. Pēc garajām vasaras brīvdienām klubā atsākās arī citas aktivitātes, piemēram, peldēšanas nodarbības Babītes vidusskolā Piņķos. Lai peldēšanas priekus varētu izbaudīt visi klubā iesaistītie bērni, uz peldbaseinu pārmaiņus brauc trīs bērnu grupas - no Ķekavas, Baložiem un Daugmales.

2010. gads noslēdzies un Pašvaldības policijas vārdā vēlos pateikt paldies Ķekavas novada Domes vadībai par atbalstu, kā arī tiem iedzīvotājiem, ar kuriem esam sadarbojušies un turpinām sadarboties sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jautājumos. Pateicoties Jūsu modrībai un sniegtajai informācijai, izdevies novērst ne vienu vien pārkāpumu. Ceram uz Jūsu atsaucību, sapratni un atbalstu arī turpmāk!

Sazinieties ar mums

Gaismas iela 19, k.-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 2123

  • dummy+ (371) 67937102 (DIENNAKTS)

  • dummy+ (371) 67936042

  • dummy policija@pp.gov.lv

Search