Contacts

Ķekavas pārvalde


Gaismas iela 19, k.-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 2123


Dežūrdaļa 67937102 (diennakts)

Policijas priekšnieks: 67847172

Priekšnieka vietnieks: 67847173

Ķekavas novada pārvaldes priekšnieks: 67936067


Fakss: 67936042


Amatpersonu pieņemšanas laiks:

Policijas priekšnieks Māris Bomiņš - katru ceturtdienu no plkst 11:00 līdz 13:00
Priekšnieka vietnieks Germans Ivanovs - katru otrdienu, 10:00 -12:00

Inčukalna nodaļa


Atmodas ielā 6/3, Inčukalnā , Inčukalna nov. LV-2141


Dežūrdaļa 67937102 (diennakts)

Ikšķiles nodaļa


Dainu iela 1-3, Ikšķile, Ikšķiles novads LV-5052


Dežūrdaļa 67937102 (diennakts)

Send message!

Please enter here the word as displayed in the picture. This is to prevent spamming.

If you can't read the word, click here.

CAPTCHA image for SPAM prevention